Online lesmateriaal VO

Online lesmateriaal VO

Digitaal podium

Dit digitale podium voor onderwijs, overheid, organisaties en bedrijven die een boodschap af willen geven of informatie willen overbrengen aan kinderen en jongeren is helemaal vernieuwd. Er zijn excursies en lesmateriaal te vinden. Het meeste is gratis, maar soms wordt er een kleine bijdrage gevaragd. Eenvoudig zijn de meeste lessen te downloaden. Voor docenten die graag wat extra materiaal bij een onderwerp willen hebben, kan dit een hele inspirerende site zijn.

Gezonde school

De gezonde school en genotmiddelen heet het project achter deze site. De lesmodules gaan over alcohol, roken en blowen en bestaan onder meer uit filmpjes , korte teksten, animaties, sleepopdrachten. Bij het onderwerp Discuz kunnen leerlingen meningen met elkaar uitwisselen. De lesmodules hebben een zelfde structuur: Na een pakkend begin krijgen lln informatie en aanknopingspunten waarmee ze hun houding en gedrag kunenn aanpassen. De les sluit met een samenvattende opdracht.

Practische opdrachten

Op de stepnet-site staan erg veel actuele, aansprekende en practische opdrachten voor bijna alle tweede fase vakken. Het project van Thieme Meulenhof is gebaseerd op webbased learning. Het gebruik is gratis voor docenten en leerlingen. Als je en bepaald onderwerp zoekt, gebruik dan de zoekmachine op de site.

Internetopdrachten

Uitgeverij Essener heeft deze website ontwikkeld om hun lesmethodes overzichtelijk te presenteren. Het is een uitgeverijd die zich specialiseerd in middelbaar onderwijs en het MBO. Maar het gaat niet alleen over de methodes, leerkrachten kunnen op de site opdrachten vinden die horen bij de methodes. En voor leerlingen is er hulp te vinden voor het oplossen van de opdrachten.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *