Thunderbird email (gratis email programma)

Je kunt veel geld uitgeven aan email programma’s, maar even een korte tip: Je kan ook gebruik maken van Thunderbird (van Mozilla) dat gratis is. (gratis email programma)

Bewerkt van Schoone PC

E-mailaccounts toevoegen en instellen

Bij de eerste keer opstarten van Thunderbird wordt, indien aanwezig, gevraagd of gegevens uit een ander e-mailprogramma (e-mailaccounts, e-mail, adresboek, filters, instellingen e.d.) moeten worden geïmporteerd. Is dat niet het geval dan kan met behulp van de automatisch opgestarte wizard een nieuw e-mailaccount worden toegevoegd (deze wizard kan handmatig worden  geactiveerd via Lokale mappen, taak Nieuwe account maken of via Extra, Accountinstellingen, knop Accountacties, optie E-mailaccount toevoegen).

Nadat naam, e-mailadres en  wachtwoord voor het toe te voegen e-mailaccount zijn ingevuld, worden de POP- en SMTP-server automatisch achterhaald. De automatische detectie  controleert gelijk ook of een beveiligde SSL-verbinding mogelijk is en past deze dan automatisch toe. Het instellen van een e-mailaccount is daardoor zelfs voor beginners een peulenschil!

Accountinstellingen wijzigen Nadat het account is toegevoegd, kunnen de overige accountinstellingen worden aangepast (de accountinstellingen zijn toegankelijk via Extra, Accountinstellingen):

  • Automatisch ondertekenen van e-mail Na selectie van het e-mailadres kan in het eerste scherm een tekst of afbeelding voor automatische ondertekening van e-mail worden toegevoegd. In hetzelfde venster kan eventueel ook de optie Mijn vCard aan berichten koppelen worden aangevinkt zodat een standaard een digitaal ‘kaartje’ met persoonlijke informatie wordt toegevoegd.
  • Berichten na downloaden van de server verwijderen Schakel bij het onderdeel Serverinstellingen de optie Berichten op de server laten staan uit. Hiermee wordt e-mail direct na het downloaden van de server verwijderd waardoor een volle mailbox wordt voorkomen (laat deze optie aan staan wanneer de mail ook vanaf andere computers en/of via webmail wordt beheerd en stel eventueel een maximum in voor het aantal dagen dat de berichten op de server mogen blijven staan).
  • Prullenbak legen bij afsluiten Activeer zowel bij Serverinstellingen als bij Lokale mappen de optie Prullenbak leegmaken bij afsluiten zodat verwijderde e-mail bij afsluiten van  Thunderbird definitief wordt verwijderd.
  • Standaard CC en/of BCC verzenden Bij het onderdeel Kopieën & mappen kunnen e-mailadressen worden opgegeven van geadresseerden die automatisch een kopie van elk (!) verzonden bericht moeten ontvangen  (opgegeven adressen dienen met een komma te worden gescheiden).
  • Reactie boven in plaats van beneden geciteerde tekst plaatsen Bij het beantwoorden van een e-mail plaatst Thunderbird de cursor standaard onderaan het bericht. Plaatst u uw reactie liever bóven het originele bericht (zoals algemeen gebruikelijk is), wijzig  dan bij onderdeel Opstellen & adressering de combobox in Mijn reactie boven de geciteerde tekst starten. Wijzig tevens de plaatsing van de ondertekening in onder mijn antwoord (boven de geciteerde tekst).
  • Ongewenste berichten automatisch verwijderen Bij het onderdeel Ongewenste berichten kan de optie Nieuwe ongewenste berichten verplaatsen naar worden geactiveerd. Laat spam automatisch  verplaatsen naar de map Ongewenst in Lokale mappen (idem bij het onderdeel Ongewenste berichten onder Lokale mappen). Activeer  eventueel ook de optie Ongewenstberichtkopregels vertrouwen die zijn ingesteld door zodat door het filter SpamAssassin als gewenst  gekenmerkte e-mail niet naar de map Ongewenst wordt verplaatst.

Weergave van het e-mailarchief Voor elk e-mailadres wordt een apart archief aangemaakt waardoor e-mail gescheiden kan worden beheerd. Vindt u dat niet prettig werken dan kunnen de verschillende archieven  eventueel visueel worden samengevoegd met behulp van de zwarte pijltjes boven de mapstructuur (selecteer Samengevoegde mappen). Het is echter ook mogelijk om de  archieven werkelijk samen te voegen zodat alle e-mailberichten in de lokale map worden opgeslagen. Deze wijziging moet per e-mailaccount worden ingesteld door via de e-mailaccountinstellingen, tabblad Serverinstellingen, knop Geavanceerd de optie Globaal Postvak IN (onder Lokale mappen) te activeren. Verplaats de reeds opgeslagen e-mail van de betreffende e-mailaccounts wel eerst tijdelijk naar een nieuw aangemaakte submap van Lokale mappen (door middel  van slepen) anders zijn ze na de wijziging niet meer toegankelijk. De ogenschijnlijk verdwenen e-mailberichten kunnen overigens zo weer zichtbaar worden gemaakt door de optie Globaal Postvak IN (onder Lokale mappen) te deactiveren.

TIP: Het indexbestand van een map kan beschadigd raken waardoor berichten lijken te ontbreken of verwijderde berichten juist zichtbaar blijven. Dit probleem kan  worden opgelost door de map via Bewerken, Mapeigenschappen, knop Map repareren te repareren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *