Digitale didactiek

Hieronder volgen veel doorverwijslinks naar diverse onderwerpen die te maken hebben met digitale didactiek. Doe er je voordeel mee. Dooie link? Meld het even ajb.

Online werkvormen

Hoe maak je een interactieve beeldscherminstructie?
Thema Met een digitale leeromgeving colleges ondersteunen
Thema Digitale Audio
Thema Online college geven en demonstreren
Thema Wiki™s en Weblogs in het onderwijs
Experts op afstand inschakelen via een wiki
Thema Elektronisch discussieren
Begripsvorming en betrokkenheid verhogen m.b.v. online forum
Thema Streaming video
Thema Activerende online werkvormen
Hoe kan ik in mijn online cursus rekening houden met visuele beperkingen?
Online rollenspel organiseren
Meningen visualiseren in een chatroom
Faciliteren van een mind-map tool in een vak
Input van studenten voor motiverende opdrachten
Flexibel video gebruiken in colleges
Een online debat organiseren
Studenten actief laten bijdragen aan online cursus
Online brainstormsessies organiseren
Discussiëren vanuit verschillende internationale perspectieven
Online presentaties en demonstraties
Tips voor een effectieve chatsessie

 

Online samenwerken

Thema Gebruik en misbruik van sociale software
Competenties aantonen m.b.v. (streaming) video
Samen online onderzoek doen
Huiswerkopgaven laten uitwerken met een wiki
Kennis delen met social bookmarking
Volledig online PGO
Thema Samenwerkend Leren
Een wiki gebruiken voor gezamenlijke kennisopbouw
Groepswerk ondersteunen m.b.v. virtuele projectkantoren
Online ijsbrekers
Samenwerken met native speakers in taalonderwijs
Samen met andere docenten een cursus voorbereiden
Colleges virtueel voorbereiden met studenten
Online samenwerken in multidisciplinaire groepen
Videoconferencing bij groepsopdrachten
Aandachtspunten voor online groepswerk
Problemen laten analyseren in een virtuele werkplaats
Samenwerken aan authentieke producten in multidisciplinaire projectgroepen
Interactie bij grote groepen studenten
Een virtueel multidisciplinair studentenbedrijf
Factoren van invloed op kwaliteit van samenwerkingsopdrachten
Een online learning community voor studentenCampagne set 1 486x60

Online leermateriaal

Hoe geluidsfragmenten leren coderen via een digitale leeromgeving?
Thema – Gebruik en misbruik van leermateriaal van anderen
Thema – Leren via online bronnen
Responsiecolleges vervangen door filmpjes
Flexibel leren m.b.v. modulair onderwijsmateriaal
Studenten actief met leerstof laten omgaan
Een mind-map tool gebruiken om studenten te ondersteunen
Een bestaande internationale online simulatie gebruiken
Beeldverslag van bijeenkomst of excursie
Video als bronmateriaal
Videocases maken
Beeldscherminstructies maken
Beeldmateriaal ondersteunen met mondelinge toelichting
Een online bronnenportaal maken voor studenten
Effectief gebruiken van internetbronnen via webquests
Interactief leermateriaal voor zelfstudie
Een digitaal werkboek maken
Omgaan met auteursrechten in een digitale leeromgeving
Leren d.m.v. simulaties
Zoeken naar informatie op internet
Verwijzen naar elektronische informatiebronnen
Informatie op internet selecteren en beoordelen

Online begeleiden

Peer review gebruiken om te werken aan academische vaardigheden en kritische oordeelsvorming
Samenwerkend leren aan academische vaardigheden door peer review
Weblog voor begeleiden (buitenland)stage
Studenten ondersteunen bij verkrijgen van zicht op persoonlijkheid
Competenties aantonen m.b.v. (streaming) video
Digitaal portfolio bij stagebegeleiding
Presentaties opnemen met video en voorzien van feedback
Buitenlandse studenten voorbereiden op studieverblijf hier
Feedback op leerproducten via een weblog
Thema Online zelfreflectie
Effectieve feedback via chat
Evalueren van studentbijdragen aan een discussieforum
Thema Digitaal portfolio
Studenten attenderen op leerdoelen via e-mail
Verantwoordelijkheid geven voor eigen leerproces in een digitale leeromgeving
Thema Online begeleiden van studenten
Digitale leeromgeving voor tutor/mentor
Feedback op een paper via een openbare internetdiscussie
Procedure voor geautomatiseerde peer review
Eigen videofragmenten opnemen in een verslag
Samenwerkingsproces monitoren
Individuele gesprekken inplannen met studenten

Online toetsen

Competenties evalueren via een digitale leeromgeving
Samen een beoordelingsrapport opstellen
Thema Online Toetsen
Organiseren van online tentamens
Studenten zelf beoordelingscriteria laten vaststellen
Een digitale toets ontwerpen
Aandachtspunten bij online toetsen
Fraude en plagiaat opsporen
Hints en feedback gebruiken in digitale toetsen
Gebruiksvriendelijk digitaal toetsen
Geautomatiseerd open vragen nakijken
De kwaliteit van een meerkeuzetoets online analyseren
Voorkennistoets in een digitale leeromgeving
Fraude en plagiaat voorkomen
Deelcijfers bekend maken via een digitale leeromgeving
Wel of niet geautomatiseerd toetsen?
Itembank voor geautomatiseerd toetsen
Vraagvormen voor geautomatiseerde toetsen
Zelfdiagnostische toetsen maken met feedbackCampagne set 1 486x60

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *